Holdbaar
Privacy

Privacy

Privacy verklaring
Algemeen
Deze verklaring is van toepassing op het bewaren, opslaan of verwerken van persoonsgegevens door HOLDBAAR gevestigd : Tichelwei 32, 9125 EB te Oostrum, Kvk Leeuwarden 0066418.
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze dienstverlening om u als klant zo goed mogelijk te voorzien van informatie en/of afname van produkten.

Verwerking en opslag gegevens

Het verwerken en opslaan van gegevens betreft uitsluitend:
Naam en adres
Telefoonnummer en e-mail adres
Bankgegevens voor facturering
Opslag van gegevens vinden plaats in de volgende bestanden:
e-mail adresboek ( beveiligd met wachtwoord )
In PDF documenten

Alle gegevens worden na voltooiing van de dienstverlening en of levering van produkten na 6 maanden verwijderd tenzij u uitdrukkelijke toestemming verleend voor het opslaan en bewaren tot maximaal 2 jaar na de laatste dienstverlening en / of levering van produkten.

Deze privacy verklaring wordt periodiek aangepast ter verbetering van het privacy recht .